Koszyk

Regulamin kart podarunkowych

W skrócie, jak wykorzystać kartę?

– Aby zrealizować kartę podarunkową, należy podczas dokonywania zakupów wpisać kod z karty w polu ‘kod kuponu’. Pole to znajduje się w koszyku na etapie składania zamówienia.
– Jeżeli wybrane produkty przekraczają wartość Karty podarunkowej, osoba realizująca kod podarunkowy zobowiązana będzie do opłacenia różnicy podczas składania zamówienia przy pomocy metody płatności, którą wybierze podczas składania zamówienia.
– Jeżeli wybrane produkty są o niższej wartości niż wartość Karty podarunkowej, Fun2bemum nie jest zobowiązana do wypłaty żadnych różnic ani osobie, która zakupiła kartę ani osobie obdarowanej.
– Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi
– Kod rabatowy jest aktywny przez 6 miesięcy od daty zakupu.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
email: biuro@fun2bemum.pl
tel +48 533 589 720

 

Poniżej pełen regulamin

Regulamin Karty podarunkowej Fun2bemum

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady nabywania i użytkowania Karty podarunkowej w formie elektronicznej i drukowanej.

 

 1. Definicje
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 • Karta podarunkowa – elektroniczna lub drukowana karta podarunkowa upoważniająca do jednokrotnego zakupy w sklepie internetowym Fun2bemum.
 • Wydawca – FHU Napieralscy Aleksandra Napieralska, ul. Plac Trojana 1, Chmielno, 83-333
 • Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej.
 • Sklep internetowy Fun2bemum – platforma sprzedażowa oferująca Towary Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie fun2bemum.pl.
 • Towary – produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym Fun2bemum
 • Aktywacja – proces aktywowania środków pieniężnych na Karcie podarunkowej następuje w chwili dokonania zakupu Karty podarunkowej w sklepie internetowym Fun2bemum
 • Kod Aktywacyjny – ciąg znaków służący do aktywacji Karty podarunkowej w przypadku zakupu Karty podarunkowej w Sklepie internetowym Fun2bemum.
 • Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej.
 1. Nabycie i wydanie Karty podarunkowej
 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w Sklepie internetowym Fun2bemum.
 2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż 100 zł i nie większą niż 500 zł.
 3. Karta podarunkowa wysyłana jest Użytkownikowi w wersji elektronicznej lub drukowanej. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić jedynie płatnościami elektronicznymi typu Payu, Blik itd ujętych podczas składania zamówienia. Przy zakupie Karty podarunkowej w Sklepie internetowym Fun2bemum wyłącza się możliwość płatności przy odbiorze. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.
 4. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy.
 5. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 6. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
 7. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta podarunkowa nie podlega zwrotom.
 8. Nabywca Karty podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym Fun2bemum będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty podarunkowej poprzez dokonanie jej Aktywacji. Odstąpienie od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego fun2bemum. 
 9. Karta podarunkowa nie może być nabyta przy użyciu kodów zniżkowych.

III. Użytkowanie Karty podarunkowej

 1. Karta podarunkowa daje możliwość jednorazowego zakupu Towarów na stronie internetowej Fun2bemum do wysokości jej wartości.
 2. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej natychmiast, od momentu jej zakupu w dowolnym czasie, ale nie później niż 6 miesięcy od jej zakupu. 
 3. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Karty podarunkowej inne bony rabatowe, kupony rabatowe.
 4. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub innej formie gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny kartą płatniczą lub inną formą elektronicznej płatności.
 5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w przypadku upływu terminu ważności Karty podarunkowej.
 1. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej
 1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 1. Ochrona Danych Osobowych
 1. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Użytkowników.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie: wydawania Kart podarunkowych wykonywania i obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart podarunkowych, prowadzenia komunikacji z Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) umowy sprzedaży Karty podarunkowej, b) ochrony interesów posiadacza Karty podarunkowej (w tym doręczenie Karty podarunkowej, obsługa komunikacji, rozpatrzenie reklamacji), lub c) uzasadnionego interesu Wydawcy (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Użytkowników– wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 4. Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Karty podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego Fun2bemum, jej skutecznym doręczeniem i dokonaniem aktywacji.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynność niezbędnych do zakupu Kart podarunkowych przez Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie. 
 6. Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie fun2bemum.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego Fun2bemum.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego Fun2bemum. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym. 
 3. W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym Fun2bemum, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego fun2bemum.pl, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach internetowych w domenie fun2bemum.pl
 4. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
Obsługa Klienta

Zawsze służymy pomocą!

Bezproblemowe zwroty

do 14 dni na zwrot wpłaty

Nie wiesz co wybrać?

Zadzwoń, doradzimy

100% Bezpieczne płatności

PayU / PayPal / MasterCard / Visa